Македонија во топ 10 планински земји

Вести

Иако Швајцарија генерално ја сметаме како попланинска од нас, заради височината на алпите, Македонија е една скала пред Швајцарија во однос на процентот на планините од вкупната територија. Дури и кај хималајскиот Немал, 80% од територијата подпаѓа под планински зони.

Имплементација на стратегии за одржлив развој, не само како празни теории, туку практични решенија според швајцарскиот пример и модели, се гаранција за стабилна економска егзистенција и развој во сферата на туризмот, енергетика, земјоделие, шумарство. Бројните запуштени планински села треба да станат егзистенцијална платформа за новите модерни online генерации. Асфалт, вода и интернет во секое населено планинско место, наспроти концентрирана бетонизација на животните навики во големите урбани точки.

Претходен написи
Важно известување за Титов врв Skyrace
Следен напис
Планините во лоши временски услови , невреме и громови како да се заштитиме