Заедничка изјава за проширување на Емералд мрежата

Вести

Денес, група научници и претставници на невладини организации од 11 земји објавија список со 88 реки кои ги сметаат за висок приоритет за заштита, барајќи од земјите потписнички на Бернската конвенција од Западен Балкан да ја прошират Емералд мрежата во регионот.

Во 2011 година, земјите од Западен Балкан предложија мал број локации како дел од Емералд мрежата на заштитени природни подрачја ширум Европа. Но, голем дел од извонредните реки во регионот останаа незаштитени – а новиот предлог има за цел да ја унапреди нивната заштита. 

Прочитајте повеќе за Заедничката изјава за проширување на Емералд мрежата во земјите од Западен Балкан.

Претходен написи
59-ТИ „МАВРОВСКИ МЕМОРИЈАЛ“
Следен напис
Викенд планинска прогноза 18-19 февруари