Кој ве чува на Пелистер ски центар Копанки

Вести

Лица одговорни за побезбедно скијање и планинарење во рамките на ски центарот Копанки.

Горска служба за спасување Македонија е национална, доброволна, професионална, хуманитарна и невладина организација од јавен интерес чии основни цели се спречување на несреќи, спасување и прва помош во планините и другите недостапни области, и во вонредни околности во кои треба да се примени посебно стручно знаење и помош експертиза и користење техничка опрема за спасување на планините со цел зачувување на човековиот живот, здравјето и имотот. о своите активности, соработува со органите на државната управа и органите на единиците на локалната и регионалната самоуправа, институциите, вооружените сили на Република Македонија, здравствените установи и установите за социјална заштита, надлежни сојузи асоцијации и федерации и други правни и физички лица од областа на културата, физичката култура и спортот. Туризам, заштита на природата и животната средина.Исто така, тесно соработува со јавните институции и надлежните тела за заштита на природата во областа на заштитата и зачувувањето на природата и заштитата на животната средина.

Претходен написи
Викендов ноќно скијање во Маврово
Следен напис
Попова Шапка викендов ноќно