Авторски права

Вести

Видео, аудио записите и текстовите објавени на веб страницата се сопственост на Ски Македонија Скопје.

Преземањето на вебкамера и метео сигнал, умножувањето, пуштањето во промет, јавното прикажување на било кои начини, едитирањето (промена на форматот, димензиите) и реемитување на видео и електронските записи, текстовите објавени на веб страницата не се дозволени без претходна добиена согласност од сопственикот.

Цените за купување на правата за преземањето, умножувањето, пуштањето во промет, јавното прикажување на било кои начини, едитирањето (промена на форматот, димензиите) и реемитување :

  • Материјал од системот на вебкамери и метеоролошки станици…………………50.000,00 денари
  • Слика изнесува ……………………………………………………………………………..20.000,00 денари;
  • Видео запис изнесува ………………………………………………………………………….. 35.000,00 денари;
  • Текст изнесува ……………………………………………………………………………………… 15.000,00 денари;

Во случај на преземање, умножување, пуштање во промет, јавно прикажување на било кои начини, едитирање (промена на форматот, димензиите) и реемитување без согласност од Ски Македонија Скопје се смета дека преземачот се согласил со ценовникот на сопственикот, а во случај на спор истите износи ќе се побаруваат зголемени согласно Закон за авторски и сродни права.

Претходен написи
Реализиран балканскиот велосипедски Пелистер Downhill Cup
Следен напис
Алпските пејсажи мамат импресии на Јабланица